1.3 'פרדוקס של תנועה'

בעיני אונא , שלושת התחומים המרכזיים המכוננים את זהות האדם – הזהות הדתית , הזהות החברתית והזהות הלאומית – נתפסים לקויים וזקוקים לתיקון מן היסוד . בזאת הוא מבטא לראשונה את ייעודו היומרני של הקיבוץ הדתי : להביא לשינוי המציאות בשלושת התחומים הללו . לשון אחר , הקיבוץ הדתי מבקש לחולל מהפכה כוללת ולשנות לחלוטין את המצב בזירה היהודית . אמנם בקריאה להתחדשות בעידן התחייה מהפכה זו היא חלק מן המהפכה הציונית ומן התפיסה של שלילת הגלות , ואולם בפרקים הבאים נעמוד על יומרתו הגדולה של הקיבוץ הדתי בתחום החברה ובתחום הדת . בתחילת הפרק הוזכר המרכיב הרגשי – חייתי , אפילו אגרסיבי , העומד בבסיס המהפכה ומהווה את הדחף והמניע לבקשת השינוי . אחד ממאפייני המרכיב הזה הוא ההירתמות המוחלטת לרעיון המהפכה והעיוורון ביחס למציאות : פועל המהפכה חי בעולם סגור שבו כל החיים הרציונליים משועבדים להצדקתה . הרצון העיקש לבסס את עליונותו של ערך אחד על פני אחרים חוסם את היכולת ליצור את המרחק הדרוש לחשיבה האובייקטיבית ולהפעלת חוש הביקורת בעניין עליונות זו . המהפכן מתעלם אפוא במודע ממורכבותה של המציאות ואינו מתבונן בעין בוחנת במתחים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן