פרק ג בין מרד ליצירה: ציוני דרך בהתהוות 'הקהילה החדשה'