4. יהדות הגולה וגורלה של הציונות

לדעת אונא , אחד מחמשת יסודות החינוך בקיבוץ הדתי צריך להיות ' העם ' . בין השאר הוא כותב על יסוד זה : ' אל תהא הגולה בעיני הילד כדבר אקזוטי . ידע הילד שגם הגולה שייכת לנו , והוא שייך לה ' . בקביעה זו הוא מביא לידי ביטוי מרכיב זהות מרכזי שאמור להיות חלק מזהותו של היהודי הישראלי וגורם מאתגר ודינמי בתהליכי גיבוש הזהות . החתירה לכינון אחדות בעם איננה צריכה להסתכם ביצירת מרחב דיאלוגי 118 אונא , בשבילי המחשבה והמעשה , עמ ' . 159 - 158 ראו בהמשך את הפרק שיוחד לשאלת עיצוב הדתיות החדשה לפי המציאות הפוליטית החדשה של העם היהודי וכן ראו את ' פולמוס ליבוביץ ' בנושא חזון מדינת התורה . 119 אונא , בשבילי המחשבה והמעשה , עמ ' . 180 משותף בין מגזרי העם המתגוררים במדינת ישראל , אלא לכלול גם את קהילות ישראל בתפוצות , על כל שונותן . תובנה זו אינה מובנת מאליה , שכן ההגות הציונית , ובמידה מסוימת גם ההגות הציונית הדתית , ביקשו לרוקן את הקיום הגלותי מכל משמעות , גם מן הבחינה הלאומית וגם מן הבחינה הדתית . מושג המפתח הממצה את המגמה הזאת יותר מכול הוא ' שלילת הגלות ' . מחוללי המהפכה הציונית פיללו לכונן מציאות אחרת ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן