3. אתגרי החילון – מן השפה הדתית אל השפה הדמוקרטית

אחת המחלוקות העיקריות המנסרות בחלל הציבוריות הישראלית מראשית דרכה היא בנושא מקומה של הדת במרחב הציבורי ומידת השפעתה על מערך זכויותיו וחובותיו של האזרח . במרכז המחלוקת עומדות סערות שמקורן בפרשנויות שונות על מהותה של הזהות היהודית , על תדמיתה של מדינת ישראל ושל החברה המתפתחת בתוכה ועל משמעותם של תהליכי החילון בהיסטוריה של העם היהודי . מתחילת הדרך לא שררה תמימות דעים בנוגע לשאלות אלו , והדבר בא לידי ביטוי בקיטוב החברתי שהלך וגבר עם השנים . נדמה היה שנוצרה חלוקה מעין – טבעית בין הדואגים ליהדות לבין הדואגים למדינה . לסיבות שהעמיקו את הקיטוב בין הדתיים לחילונים נוספה תפיסת המפלגות הדתיות כמנצלות את הדת לקידום אינטרסים פוליטיים . ראינו אפוא שלדעת אונא , 76 אונא , הזרמים הדתיים , עמ ' . 8 77 אונא , הזרמים הדתיים , עמ ' . 8 78 אונא , ישראל באומות , עמ ' . 58 79 אונא , ישראל באומות , עמ ' . 279 אונא מפרט את הסיבות המביאות לידי התנגדות לדת : הבנת הדת כחוסר אוטונומיה ) ישראל באומות , עמ ' 62 ( ותפיסה שלילית של הדת בקרב עולי ארצות המערב ) ישראל באומות , עמ ' . ) 85 - 84 תפקידה של הציונות הדתית לאחד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן