2.5 הוויכוח עם ישעיהו ליבוביץ

בעקבות עמדותיו של אונא בשאלות החוקה וגיוס בנות לצה " ל התפתחה פרשה ובה היה מעורב ישעיהו ליבוביץ . דעותיהם של אונא וליבוביץ קרובות למדי בתחום הדתי , אך בשאלת היחס בין הדת למדינה רחוקות דעותיהם ואף מנוגדות . ככלל , ליבוביץ התאכזב מן הפוליטיקאים הציונים – דתיים וראה במדיניותם ובעשייתם חוסר תבונה פוליטית . אונא אף הוא ביקר לא אחת את הבתוליות הפוליטית של ' הפועל המזרחי ' שגרמה לתנועה להעדיף את התכסיסנות הפוליטית מן השיקולים הענייניים . על הרקע הזה הוא 62 אני שואב את המונח מספרו של שגיא : שגיא , אלו ואלו , עמ ' . 100 - 92 63 אונא , בשבילי המחשבה והמעשה , עמ ' . 145 אונא תלה תקוות רבות ב ' הפועל המזרחי ' , אך ביטא כמה פעמים את אכזבתו מפעילותו ומאופן התנהלותו . ראשית הוא הסתייג מנטייתו הגוברת למשא ומתן פוליטי , המדמה אותו ל ' אגודה ' : ' העמדה הפוליטית היא יסוד מהותו ; המשא ומתן הפוליטי , הדגשת שאלות הפרסטיז ' ה והפשרה מהוים בטוי לרוחו ; לכוד המונים הוא אמצעי להגשמתו ' ) אונא , בשבילי המחשבה והמעשה , עמ ' . ) 124 אונא דרש מן ' הפועל המזרחי ' להיות מעל לתככים הפוליטיים , מפלגה העוסקת בפוליטיקה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן