2.2 הפולמוס בנושא החוקה

שני מוקדים עיקריים היו בסיס לוויכוחים ולחילוקי דעות – שאלת החוקה וגיוס בנות לצה " ל , ובהם נתגלתה התהום שבין האסכולות השונות . אונא תמך ביוזמה ליצור חוקה לישראל , והדבר מופיע בבירור בהצעתו לתכנית המפלגה משנת תשי " ב . נימוקו העיקרי הוא פוליטי : מטרתו להבטיח את צורת המשטר המודרנית וסדרי מדינה תקינים שאינם קיימים במדינת ישראל בשל היעדר מסורת פוליטית : ' העדר חוקה עלול להביא בלי משים לצעדים המערערים את עצם המשטר הדימוקרטי אך ורק מפני שמצב מסויים תובע הכרעה מידית שאינה מאפשרת שקול מלא של כל תוצאותיה ' . בספרו ' בדרכים נפרדות ' סיכם אונא בהרחבה את השתלשלות העניינים בנושא זה והדגיש את קשת הדעות שעלו בדיוני ' החזית ' . ' אגודת ישראל ' התנגדה לחוקה מטעמים עקרוניים : תורת ישראל לבדה היא הראויה להיות חוקת העם ; כל חוקה אחרת היא בלתי חוקית בישראל , וחל עליה צו התורה ' לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו ' . זאת ועוד : החוקה הזאת תביא בסופו של דבר למלחמת תרבות בשל הדעות הסותרות שיופיעו בה . את האינטואיציה הדתית שעמדה בבסיס עמדה זו הביע בבירור אחד מדובריה של ' אגודת ישראל ' דאז , הרב לוין : הואיל ולא איכשר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן