2.1 מול הציבור החרדי – סכנות האחדות הפורמלית

בשאלת היחסים בין הדת למדינה עמדה הציונות הדתית בעמדת ויכוח עם העולם החרדי מצד אחד ועם העולם החילוני מצד אחר . לדברי אונא , היה עליה להתאים את נימוקיה נגד ההפרדה ' מזה חששו מנהיגי הציונות הדתית ביותר ' בשפה כפולה : שפת חזון התורה – לחרדים , ושפת האחריות הלאומית – לחילונים . בהקשר זה יש להבין את הניסיון לשתף פעולה עם גוש שומרי המצוות ולגבש את ' החזית הדתית המאוחדת' בכנסת הראשונה , חזית שאיחדה בין ' אגודת ישראל '' לבין אנשי הציונות הדתית . ברית זו הגיעה לקצה בעקבות חילוקי דעות חוזרים בשאלות יסוד ) אלה יפורטו בהמשך ( ותחושת הציונים הדתיים שוויתורם על השקפת עולמם כבד מדי . ' החזית הדתית המאוחדת ' החלה לפעול בכנסת הראשונה בט " ו בשבט תש "ט ) , ) 14 . 2 . 1949 וימיה כימי הכנסת הראשונה ) עד י " ח במנחם אב תשי " א , . ) 20 . 8 . 1951 20 לתיאור עמדתו של אברבנאל ולסקירת הספרות בעניין ראו רביצקי , דת ומדינה , עמ ' , 93 - 67 וכן הנ " ל , חירות על הלוחות , עמ ' . 89 - 49 21 אונא , בשבילי המחשבה והמעשה , עמ ' . 156 22 אונא , סגוליות הציונות הדתית . היו בה שישה עשר חברי כנסת , בהם אונא , ובראשה עמד הר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן