4.1 אשליה ושפה דתית

אליעזר גולדמן הוא שטבע את מטבע הלשון ' אמונה בלתי – אשלייתית ' , ובעקבותיו נעשה שימוש במונח כדי לאפיין תופעות אחרות , כגון ' דת בלתי אשלייתית ' או ' ציונות בלתי אשלייתית ' . גולדמן עצמו כתב בכמה ממאמריו גם על השתלשלות ההגות הציונית , ומעיון בהם עולה שגם אם הביטוי ' ציונות בלתי אשלייתית ' לא מקולמוסו יצא , הרי ללא ספק יש לראות בהגותו השראה לביטוי זה . ראוי להעיר שהלכי רוח אלה – המציעים לבחון תופעות ורעיונות לפי מידת האשליה שבהן – הופיעו לראשונה בחוגי הקיבוץ הדתי , ובייחוד בקיבוץ שדה אליהו , שבו היו חברים גם גולדמן וגם אונא כיובל שנים . אין למעט בחשיבותה של שייכות זו , שכן חוג הקיבוץ הדתי היה ללא ספק מעגל ההשפעה וההשראה הראשון של גולדמן ושל אונא . בחוג חברים מצומצם בקיבוץ , חוג הוגים–חלוצים שטרם זכה למחקר ממצה , הם חשבו והגו את ההגיגים האלה והתוו קו ייחודי 76 גולדמן , על האמונה . יוסקה אחיטוב השתמש במונח זה במאמרו ' לקראת ציונות דתית בלתיאשלייתית ' והודה במקור השראתו , ראו אחיטוב , ציונות דתית , עמ ' . 29 - 7 גם גילי זיוון מזכירה את הביטוי של גולדמן בספרה העוסק בהתמודדויות של הוגים יהודי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן