3. חלוציות ומיליטריזם – הוויכוח עם יצחק טבנקין

אונא מוצא אישוש לדעותיו בדבר סטיות הלאומנות החילונית בעמדתו של טבנקין . בנובמבר , 1942 עת החלו להגיע לארץ שמועות על שואת היהודים באירופה , נשא טבנקין הרצאה לפני מחנכים של ' הקיבוץ המאוחד ' , ובה הוא קרא לחנך את הנוער ברוח מיליטריסטית ולהכשירו למאבק מזוין בסכנות האורבות לעם היהודי מן הנאציזם בהווה ומן הפשיזם הערבי בעתיד . הרצאה זו עוררה תגובות רבות בקרב התנועות הקיבוציות ואף מחוצה להן , ואנשי חינוך רבים הביעו את תמיכתם או את הסתייגותם מן הדברים האלה : החינוך ברוח מיליטריזציה של היישוב , של כל אדם בתוכנו , צריך להתחיל מהגן ולא רק מבית הספר , ואפילו מבית התינוקות ; העמים המדוכאים יכולים להיות יותר חזקים מהרשע – ורוסיה המועצתית היא דוגמה לכך . דמותו של שאול , של דוד , דמויות מהתנ " ך מחנכות לסגולות מלחמה , לגבורה , להערכתה , לחברות בקרב . ובכינוס פדגוגי שבו השתתף טבנקין כעבור שנתיים ) חנוכה תש " ד ( הוא חוזר על עמדותיו ומדגישן : היכולה היהדות לחנך את בניה לתקופה של מלחמה בין אנשים ... לאי כושר של עמידה במלחמות אלה ? ... האם בלתי מוסרית היא ההתגוננות ... בתקופה הזאת נהרס החלום של הפציפיזם ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן