1. דת, לאומיות ולאומנות

התעוררות הלאומיות היהודית והקמת המדינה הן בתולדותיו של העם היהודי שבירה ציוויליזציונית תרבותית . שבירות רבות חווה העם היהודי לאורך ההיסטוריה : החל בגלות בבל , עבור במהפכת רבי יוחנן בן זכאי ביבנה ) של יצירת דת ללא מקדש ( , בגירוש ספרד , במשבר האמנציפציה וההתבוללות , וכלה בשואה האיומה . בעקבות כל שבירה נבחנו מחדש הנחות היסוד של הקיום היהודי מתוך זעזוע , מתוך השתנות ולעתים מתוך התמוטטות של המסגרות הקיימות . המעבר מסיטואציה מוכרת ונוחה לסיטואציה חדשה מערער במידה ניכרת את חוסנה ויכולת עמידתה של הזהות , ורק הודות למאמצים פרשניים מתאפשרת המשכיות מתוך תודעה של רציפות . המנגנונים האלה פעלו במלוא העוצמה במגזרים השונים של העם בפגישתו הבלתי – אמצעית עם הרעיון הלאומי . רבות נכתב על המושג ' לאומיות ' , ובייחוד על ' הלאומיות היהודית ' . ההגות הציונית נדרשה לסוגיות בנושא הלאומיות , כגון מה הביא להופעתה על בימת ההיסטוריה , מהי זהותה , מהם יחסיה עם התופעה הדתית והאם ביסודה היא אתנית בלבד ; וכך התעשרה ההגות הציונית בתאוריות על אודות לידתה והתפתחותה של תופעה זו . אין השאלות האלה שייכות לתחום העיון והתאורי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן