מקורות הנוסח הראשון של כמה מפרקי הספר

" תלוש במרחב אימפרסיוניסטי אקספרסיוניסטי " , דפים למחקר בספרות , ( 2005 ) 15 - 14 החוג לספרות עברית והשוואתית , אוניברסיטת חיפה , עמ ' -199 169 " לא מרגיש אייזן : הצבר התלוש בסיפורת המוקדמת של ' דור בארץ ' " , מכאן , ט ( , ( 2008 מכון הקשרים והמחלקה לספרות עברית , אוניברסיטת בן גוריון בנגב , עמ ' -182 158 “ The Female Rootless Character : Initial Attempts at Shaping her Image " , Women in Judaism , vol . 10 ) 1 ( , University of Toronto , Canada , 2013 , pp . 1 - 23 , " “ A postmodern Reading of Brenner ’ s Last Story : ‘ Mehatchala ’ as parodic Homage Journal of Modern Jewish Studies , Routledge , UK , 2014 , pp . 249 - 263  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן