קיצורים ביבליוגרפיים

מקורות ביאליק , השירים = ח״נ ביאליק , השירים , בעריכת א ' הולצמן , תל אביב , דביר , 2004 ברדיצ׳בסקי , בבית אביה = מ״י ברדיצ׳בסקי , ״בבית אביה״ , כתבי מיכה יוסף בן גוריון , א , תל אביב : דביר , תש״ך , עמ׳ כא ברדיצ׳בסקי , הזר = מ״י ברדיצ׳בסקי , ״הזר״ , כתבי מיכה יוסף בן גוריון , א , תל אביב : דביר , תש״ך , עמ׳ סד -סז ברדיצ׳בסקי , מחניים = מ״י ברדיצ׳בסקי , ״מחניים״ , כתבי מיכה יוסף בן גוריון , א , תל אביב : דביר , תש״ך , עמ׳ כב -לו ברדיצ׳בסקי , מרים = מ״י ברדיצ׳בסקי , מרים , תל אביב : הקיבוץ המאוחד , 2011 ברדיצ׳בסקי , עורבא פרח = מ״י ברדיצ׳בסקי , ״עורבא פרח״ , כתבי מיכה יוסף בן גוריון , א , תל אביב : דביר , תש״ך , עמ׳ לו -נא ברטוב , החשבון והנפש = חנוך ברטוב , החשבון והנפש , תל אביב : ספריית מעריב , 1988 ברנר , בחורף = י״ח ברנר , ״בחורף״ , כל כתבי י״ח ברנר , כרך ראשון , תל אביב : דביר , תשכ״ד , עמ׳ -59 7 ברנר , בין מים = י״ח ברנר , ״בין מים למים״ , כל כתבי י״ח ברנר , כרך ראשון , תל אביב : דביר , תשכ״ד , עמ׳ -320 293 ברנר , מהתחלה = י״ח ברנר , ״מהתחלה״ , כל כתבי י״ח ברנר , כרך ראשון , תל א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן