התלושה העברית – קריאת כיוון

חיבור זה שם לעצמו למטרה לעסוק בגילויים העיקריים והמרכזיים של התלישות . על כן התמקד הדיון בדמות המאפיינת את התופעה , שהיא כאמור דמות גברית . נשים שהופיעו בסיפורים אלה שימשו לפונקציות שונות , בעיקר בנוגע לארוס : דמות הנחשקת הבלתי ניתנת להשגה , או להפך , זו החושקת בגיבור , אך הוא אינו שועה לאהבתה , או האהובה שמהלך הקשר עמה משתבש כתוצאה מתלישותו של הגיבור , או שהיא על תקן של ידידת נפש ואחות . עם זאת , הופיעו במרחב הסיפורת העברית גם דמויות של תלושות , תחילה בעיקר על ידי סופרים גברים ואחר כך גם על ידי סופרות נשים . 7 ברלוביץ , להמציא ארץ : . 18 - 15 עם זאת , טוענת ברלוביץ כי בסיפורת הנשים של העלייה הראשונה בולטת ההתפכחות מן המציאות שהייתה אמורה להיטיב ולשפר את מעמד האישה , אך הכזיבה ( ברלוביץ , הקדמה : . ( 10 8 וראו גם עבודתה של רונית גז , ספרות גברים וספרות נשים . במפנה המאה העשרים , טוענת יעל שנקר , תלושות אינן משמשות דמויות מרכזיות בספרות העברית ולכך שתי סיבות מרכזיות . הראשונה היא עובדתית היסטורית – אי אפשר להיקרע בין עולמות שאינך חשוף אליהם , ומכיוון שהגישה לעולם ההשכלה הדתי נחסמה בפני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן