״ספר ההזיות״ – מסע ברכבת משא

ב״ספר ההזיות״ חוזר אליקום אל התקופות שתוארו ב״חיי אליקום״ וב״בסוף מערב״ , ומשלים פרטים חסרים וכן שוטח את קורותיו מרגע שפלטה אותו האנייה שהביאה אותו ארצה מספרד לאחר מותה של נורה . הזיכרונות נכתבים בתוך מוסד סגור , בבית חולים לחולי נפש , שבו אושפז לפי הכוונתו ובקשתו – כשם שנורה הרעיבה את עצמה וגוועה , כך גם הוא נכנס למיטה והפסיק לתקשר עם העולם , עד אשר אשתו הבינה שהוא מבקש להיות מבודד במוסד סגור . באופן כזה , במוסד , הוא עטוי מעין שריון מבודד מן החיים , זהו מקום מפלט מגן , שבו יוכל להרהר ולנסות להבין מה מקור ה״תקלה״ ששיבשה את חייו . לצד הזיכרונות שזורים בכתיבתו תיאורים של חיי היום יום ושגרת החיים של המוסד הסגור וכן קטעים הגותיים , בגוף שני , המדמים את החיים לנסיעה ברכבת , ואותו כנוסע הנושא עמו מזוודה כבדה מדי לכוחותיו . התחבולה המערבבת בדיון ומציאות חוץ ספרותית כביכול , שהוצבה 79 הנ״ל , שם : . 232 80 הנ״ל , שם : . 208 בפתח ״חיי אליקום״ באמצעות ההקדמה הפיקטיבית , חוזרת כאן בתוך מרקם הטקסט והופכת את אליקום ל״איש ספר״ באופן ברור : [ ... ] בפינת החדר על הרצפה הנחתי שני כרכים של ספרים שכתבתי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן