״החשבון והנפש״ לחנוך ברטוב – סיסמוגרף שניזוק

״החשבון והנפש״ , הרומן הראשון של חנוך ברטוב ( , ( 1953 עוקב אחר השיבוש שחל בחייו של הגיבור משה וולף , צבר בן לעולי העלייה השלישית , לאחר שחרורו מן הצבא אחרי מלחמת העצמאות , במהלך לימודיו האקדמיים , בייאושו ממעשה הכתיבה כסופר מתחיל שכבר זכה להצלחה ולהכרה , בניסיונו הכושל להשתלב במנגנון הממשלתי , ובבריחתו הפתאומית לפריז , הרחק ממדינתו ומאהובתו . תוך סיפר מסורג הנע בין עבר להווה , ובין זוויות ראייה שונות של הגיבור הראשי ושל הדמויות האחרות , נפרשת עלילת חייו החידתית של משה וולף , ומתגלים אט אט כבעלילה בלשית המניעים לבריחתו הבלתי מוסברת לפריז . בתצרף של זמנים ופרספקטיבות מתחוור לקורא , בו זמנית עם הגיבור עצמו המשחזר את עברו , מה היו האירועים והצטרפות המקרים שהניעו את הגיבור ודחפוהו עד להיעלמותו המסתורית . 75 שוורץ מצביע על הקשר אדמה – אדם – דם כדגם בעל מעמד בכורה בתרבות העברית במשך שנים . דגם זה אינו מציע בדרך כלל המשכיות ביולוגית גנטית , כפי שניתן לראות על פי טקסטים רבים ומרכזיים בתרבות ובכלל זה בספרות . את המקום המרכזי בטקסטים האלה תופס המוות ״המצווה לנו את החיים״ ( הנ״ל , שם : . ( 2 לאור...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן