״משעולים בשדות״ לס' יזהר – אדם "בלי כובד"

הסיפור ״משעולים בשדות״ מ 1938 נתפרסם מיד לאחר הסיפור ״אפרים חוזר לאספסת״ , שאינו מציג עדיין גיבור צבר , אלא את עולמו ולבטיו של אפרים , חלוץ תלוש בן העלייה השלישית . תלישותו של אפרים מוצגת באמצעות המתח החריף שבין הפרט לכלל , בין רצון היחיד ושאיפותיו לבין הקולקטיב בקיבוץ התובע היענות לצרכיו , וברקע עולות שאלות אקזיסטנציאליסטיות על טבע האדם ודרכו . סיפורו הראשון של יזהר מסמל את 18 שמיר , פחד יצחק : . 20 19 ״אפרים חוזר לאספסת״ נדפס בחוברת ו של גיליונות , , 1938 ו״משעולים בשדות״ נדפס שם בחוברת ז , . 1938 20 החברים מבהירים לאפרים שלא יוכל להיות שונה , מתבדל ומתייהר : ״אין פורשים ואין מתבדלים ואין נתיבות ליחידים . אנחנו מכל מקום לא נרשה זאת . [ ... ] . רצונך לקרוא ? כולנו רוצים בכך , אף יש ' חוג לספרות ' ושיחות ו ' משפטים ' ; רצונך במוסיקה – נאה . שמואל יביא את הפטפון ונגהר כולנו על הדשא [ ... ] . אדרבא , ' להקת משוטטים ' יש , ו ' חוג לטבע ולידיעת המולדת ' יש , ו ' ועדת תרבות ' ו ' ועדת ספריה' ו ' ועדת חברים ' יש ויש , ומה שנוגע לנפש אדם ולטבע דומם – הרי כולנו קראנו את א . ד . גורדון , ויודע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן