פרק ה הצבר־התלוש – דמות אוקסימורונית בסיפורת של ״דור בארץ״