״מהתחלה״ לברנר: הומאז' פרודי לראשית הספרות העברית החדשה

סיפוריו הארץ ישראליים הארוכים של יוסף חיים ברנר , ״בין מים למים״ , ״מכאן ומכאן״ ו״שכול וכשלון״ , זכו להתעניינות רבה במחקר ובביקורת . לעומתם , סיפורו הארץ ישראלי ״מהתחלה״ זכה להתייחסויות מעטות בלבד . רצה הגורל ודווקא סיפור הנושא כותרת 75 הנ״ל , שם : . 68 76 הנ״ל , שם : . 81 77 הנ״ל , שם : . 192 78 אדיר כהן מזכיר בקצרה את הסיפור ״מהתחלה״ בדיון על הארוס ביצירתו של ברנר , לצד יצירותיו הגדולות שבהן הוא דן בהקשר זה באופן יותר מעמיק . כהן מצביע על יכולתו ורגישותו של ברנר לקלוט ולתאר את חיי המתבגרים בשנות ההתעוררות המינית ( כהן , יצירתו הספרותית : 139- (; 141 נורית גוברין בוחנת כיצד העיר תל אביב מצטיירת מן הסיפור , לצד סיפורים של יוצרים אחרים שבהם משתקפת תל אביב ( גוברין , כרך בחולות : . ( 125 - 124 במאמר אחר בוחנת גוברין את לשונם של הצעירים הארץ ישראליים בסיפור ואת העברית השגורה בפיהם . לטענתה , הסיפור נולד כתוצאה מעבודתו של ברנר כמורה בגימנסיה הרצליה בשנים , 1917 - 1915 והוא משקף את דאגתו של ברנר בשל הידלדלות הלשון בפי הצעירים ולנוכח הסלנג הרדוד ( גוברין , הדלות הנוראה : ; ( 8 - 2 גרשון שקד ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן