הייסורים והעונג – חיי נישואים ותלישות

״נישואים מיישבים סוף סוף דעתו של אדם״ – כך סבור היה גורדוייל שרקם חלומות על שלווה נפשית , פוריות יצירתית כסופר והכאת שורש בעולם בהולדת צאצאים בני גזע חדש . אלא שחלומותיו מתבדים ונישואיו הופכים לאבן הבוחן של תלישותו . הסתירה הפנימית שבתוכו מחריפה כי האישה שהוא נישא לה מייצגת מעמקי נפש שבתוכו ומעירה אותם . היא דמות אקספרסיוניסטית של אישה ערפד , גברית , ארוטית ומינית , מענה וממכרת , והיא מובילה אותו להתמודדות עם צדו האפל . סיפור הנישואים מחפה למעשה על קונפליקט בין יהדות לבין נצרות , המוסווה גם על ידי העימות הג׳נדרי שבין גבר לאישה . היפוך התפקידים ביניהם מסגיר את ההיבט הדתי גזעני . הגבר ה״קטן״ וה״שפן״ הוא היהודי הנשלט בידי נוצרייה שהיא ״ברונהילדה אמתית״ . הקונפליקט הדתי נכרך באשמה ארוטית ובחוויית העונג שבסבל המהותית ביסודו של גורדוייל . כאשר היה נער גירו אותו הנשים והנערות ההולכות לכנסייה , זמרת המקהלה נשמעה לו ״מאיימת״ , ובכל זאת היה ממתין בציפייה לאירוע מבעית שיתרחש : ״אז ידעתי כבר על דבר האינקויזיציה , על מסעי הצלב , על רדיפות היהודים וגזירת השמד והייתי מפחד תמיד שמא יחטפוני לפתע ויכניס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן