התנודה בין המרחבים

היחס בין שני המרחבים הנפשיים של גורדוייל – האימפרסיוניסטי והאקספרסיוניסטי – מתגלה באופנים שונים . כפי שצוין , התנודה ביניהם באה לידי ביטוי הן באופן מקומי בתוך סצנה , הן באופן המשכי – במעבר בין סצנה לסצנה , והן בהשתנות המודוס השולט מתחילתו של הרומן ועד לסופו . למשל , בתמונה הפותחת את הרומן ניתן לראות את המעברים בתוך סצנה אחת – גורדוייל מתעורר אל יום חדש אשר בערבו יתוודע אל תיאה , והיכרות זו תשנה את חייו מן הקצה אל הקצה : 55 הנ״ל , שם : . 80 56 הנ״ל , שם : . 328 במסדרון הקיץ בשאגה ברז המים . כהרף עין מילא קול השאון את כל החלל סביב , חדר אל המעונות , שהיו שרויים בדמדומי שחר , ונסתנן בעד מחיצת התנומה אל תוך גופו של רודולף גורדוייל . יוכל היות ששאון הברז חולל בו בגורדוייל , רגע אחד לפני יקיצתו , איזה חלום חטוף אי נעים , כי הרגשתו הראשונה , שנתבלטה בו עם הצטללות חושיו , הייתה הרגשה של אי רצון : מן הסתם תוצאה של אותו חלום , אשר נשאר בעצמו שם . רגע שהה גורדוייל בעיניים עצומות והקשיב . אולם השקט חזר בינתיים ליושנו ושוב לא הספיק אלא לתפוס נקישת דלת , שנסגרה זה עכשיו במסדרון , לתפוס זו הנקישה במא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן