המרחב האקספרסיוניסטי ברומן

״חיי נישואים״ נפתח בדימוי של שאגה המתפרץ אל תוך הוויה מדומדמת ומסתיים במעשה רצח שתכליתו נקם וגאולה . בין לבין מגיח שוב ושוב עולם המביא עמו תמטיקה ותמונות מן הזרם האקספרסיוניסטי . נפרשת ארוטיקה חריפה וחולנית , ביחסים סדו מזוכיסטיים בין גבר לאישה , תוך היפוך תפקידים , האישה כמסרסת והגבר כקרבן נטול יזמה . האישה ערפד , המופיעה בתמונה ידועה של מונק , מתגלגלת בדמותה של תיאה התוקפת באופן ארוטי את גורדוייל בליל כלולותיהם המוקדם , מיד לאחר שהציעה לו נישואים בעצמה : סנטרה הארוך יותר מדי והמשורבב כלפי מטה סלד מפרק לפרק כמחמת עווית וחזה התרומם בעוז . גורדוייל ישב ליד המיטה . זו הרפתה מיד מן הנעליים , הפכה אליו פניה , שנסתמן בהם עכשיו ביטוי אכזרי ושואף דם , נעצה בו זיק עיניים כרומח , כאילו כדי להכניעו לחלוטין , ובהיתק אחד הרתיעה עצמה אחורנית ותקעה 42 הנ״ל , שם : . 77 43 הנ״ל , שם : . 234 44 האקספרסיוניזם שצמח בגרמניה בראשית המאה העשרים באמנות ובספרות בתגובה למצב המדיני , החברתי והכלכלי ששרר בה ערב מלחמת העולם הראשונה , ולתחושות הייאוש , התסכול והמחאה שקיננו בה לאחר התבוסה , צמח גם כראקציה לאימפרסי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן