המרחב האימפרסיוניסטי ברומן

ב״חיי נישואים״ מתגלה המרחב האימפרסיוניסטי בכמה אופנים עיקריים : בקליטה החושית והבלתי אמצעית של גורדוייל וברגישותו לרחשי הנוף ולזעזועיו , ובמיוחד לאפקטים של האור , בחזרות שוב ושוב אל אותם מראות ועל אותן הסיטואציות , בתמונות הנוף המשתקפות באמצעות הלשון התיאורית , היוצרת אווירה והלך רוח אימפרסיוניסטיים , וכן בנטייתו הבולטת של גורדוייל לאסקפיזם , שיש לה חשיבות מהותית בבניית העלילה . לעומת זאת , העלילה עצמה שומרת על לינאריות , הלשון והתחביר אינם משובשים או מרוסקים . העדפתו של גורדוייל את ההתרשמות החושית על פני ההכרתית מתגלה כבר מן הסצנה הראשונה ברומן , שבה הוא מתעורר אל יום חדש ומנסה להימלט בחזרה אל השינה : ״רגע שהה גורדוייל בעיניים עצומות והקשיב . אולם השקט חזר בינתיים ליושנו ושוב לא הספיק לתפוס נקישת דלת , שנסגרה זה עכשיו במסדרון , לתפוס זו הנקישה במאוחר , בדרך המופשט כביכול , לאחר שהיא עצמה כבר גוועה ובטלה״ . הקליטה החושית המקדימה את ההכרה מתגלה עוד פעמים רבות . למשל : ״על אבני מרצפת הרחוב נקש אותו רגע איזה כלי פח נקישה ריקנית וצלולה , ונפילת הכלי הובררה להכרה רק עכשיו , כאילו הייתה הנקי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן