תלוש בין תלושים

גורדוייל , שהנו עוד תלוש על פי מסורת הספרות העברית , דומה במאפיינים רבים לתלושים שקדמו לו , אף על פי שבקורותיו יש מן החידוש . הנתק מן המשפחה המאפיין תלושים רבים מהווה מרכיב גם בביוגרפיה של גורדוייל . הוא מתואר בהווה של העלילה , בלא משפחתו , בעיר וינה . נסיבות הגעתו לעיר הגדולה בלא משפחתו אינן ידועות אלא ש״הוא נתגורר כאן זה שתים עשרה שנה מיום בגרותו״ . גם בחתונתו נוכחים חבריו בלבד . בבואו לעיר היה לן ברחובות מחוסר כסף , וגם אחר כך , כאשר היה גר עם חברו אולריך בדירה משותפת , הוא נזקק להלוואות אין ספור ולמעטפות חסד מאחותו באמריקה . משפחתו מופיעה במעומעם בזיכרונות ילדותו . אמנם הוא אינו חי בקרבת משפחתו , אך הוא גם אינו מן התלושים הבודדים בעיר הגדולה . נהפוך הוא , בדומה לאדאמוביץ׳ מ״באין מטרה״ לברשדסקי הוא מהווה מרכז חברתי , וידידים נאמנים וקבועים מארחים לו לחברה . כמו אדאמוביץ׳ גם לו יש כישרון לצפות את מהלכי הזולת ולשלוט בו , וכמוהו גם הוא נהנה להתגרות בטיפוסים מתועבים בעיניו ולראות את יריבו ״נלחץ אל הקיר״ . תעלולים כאלה הוא מבצע לעתים כשהוא חש את כוחו על העולם , או כבוחן לכוחו , אבל אחרי ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן