״חיי נישואים״ לדוד פוגל – אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם כצופני ייצוג

בסוף שנות העשרים ראה אור הרומן של דוד פוגל ״חיי נישואים״ . הרומן מציג את קורותיו של רודולף גורדוייל , דמות נוספת של תלוש באירופה . רכיביה של העלילה – ברובם אינם חדשים בתבנית העלילתית של התלוש , אלא מוקצנים . החידוש הוא באופן שבו התמטיקה ברומן זה מתבצרת מאחורי אסתטיקה : הפרובלמטיקה המתוארת בו באה לידי ביטוי באמצעות ייצוגים שונים מן הזרמים האמנותיים אימפרסיוניזם ואקספרסיוניזם . כל אחד מן הזרמים הללו , שתפיסתם הבסיסית היא ניגודית , מביא עמו מגמות פואטיות , יחסים והרגשת עולם , המשפיעים על התמטיקה של הרומן , על הקומפוזיציה שלו ועל עלילתו . במחקר ובביקורת על יצירתו של פוגל כבר נדונה זיקתו לזרמים אלה . יש המצביעים על האופי האימפרסיוניסטי של יצירתו בשירה , וגם בפרוזה , למשל בנובלה ״נוכח הים״ , ואילו אחרים מצביעים על השפעת האקספרסיוניזם הגרמני , במיוחד על שיריו המוקדמים . על זיקתו בעת ובעונה אחת לשני הזרמים הצביעה חנה קרונפלד , הטוענת שיצירתו היא בעלת אופי כפול , וכי מתקיים בה דיאלוג מתוח ומכוון בין שני זרמים אלה . זרמים אמנותיים אלה היו , ככל הנראה , חלק מעולמו התרבותי של פוגל , ויש להניח כי ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן