סיכום – סיפורת העלייה השלישית כמשמרת ביניים

הדמויות ביצירותיהם של יצחק שנהר ויהודה יערי הן דוגמאות בולטות ומייצגות של התלושים בדורם . קרקע ההתרחשות אמנם משתנה – בכפר , במושבה , בקיבוץ או בעיר – אך הפרובלמטיקה של הדמות , לבטיה , ייסוריה ותלישותה נותרים . גם ביצירותיהם של סופרים נוספים , כמו שלמה רייכנשטיין , יוסף אריכא ודוד מלץ , נדונה הבעייתיות של היחיד המתקשה להתערות על רקע צורכי החברה והקולקטיב . יצירות אלה ספגו ביקורות שליליות נוקבות בשל התוכן הביקורתי חברתי שבהן , ובייחוד הרומן ״מעגלות״ ( 1945 ) של מלץ . 132 הנ״ל , שם : . 293 133 קורצוייל , המספר בדמדומים : . 158 - 154 134 הרומן , המתאר באופן ביקורתי את חיי הקיבוץ , אנשיו ומערכות היחסים ביניהם , במיוחד בנוגע ספרות העלייה השלישית , והסופרים שהוזכרו לעיל , נתפסים כבעלי חשיבות לאו דווקא בתרומתם האמנותית אלא במקומם החברתי תרבותי היסטורי כדור ביניים ספרותי בין סופרי העלייה השנייה לסופרי ״דור בארץ״ . סופרי העלייה השלישית , סבור ליפשיץ , מהווים משמרת ביניים , שלמרות רפיונותיה , ועל אף העובדה שלא התעלתה על מספרי העלייה השנייה , הריהי מניחה יסודות לפרוזה הארץ ישראלית של בני הארץ משנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן