״מגילת תנחום״, ״ישראל צבי״ ו״אחד מאלף״ ליצחק שנהר – קרנבל נלעג

יצחק שנהר , מן הבולטים בסופרי העלייה השלישית , העמיד בסיפוריו ״ישראל צבי״ ( , ( 1940 ״פרזון״ ( , ( 1940 ״מגילת תנחום״ ( , ( 1942 ״אחד מאלף״ ( 1947 ) ועוד , דמויות של תלושים בסיטואציות שונות בארץ ישראל , הנודדים ממקום למקום ומנסים למצוא לעצמם נקודה לשבת בה . הם לא עלו ארצה מתוך אידאולוגיה ציונית מכוונת , הם התגלגלו לכאן במקרה , או שנתפתו להאמין לשליחים ציוניים שעשו אידאליזציה של המציאות והביאום ארצה . כל אחד מהם מגלה בדרכו שלו את המרמה וחווה אכזבה וכישלון , אחד מהם אף מוצא את מותו במוות סתמי . הסיפור ״פרזון״ המציג דמות של תלושה בארץ ישראל לא יידון פה , הוא יוזכר בפרק האחרון השואל על קיומה של ״התלושה העברית״ . 115 הנ״ל , שם : . 322 116 ליפשיץ , יהודה יערי : . 57 - 55 117 גוברין , יהודה יערי : . 296 יערי אף מודה , כפי שמצטטת גוברין , בעובדה שסיפורו " התועה העיוור" עלה במחשבתו בעקבות פסוק שקרא ב " שכול וכשלון " . כמו כן , היא טוענת כי סיפורו של יערי " מה שלא סיפר לה עד כה " הוא שילוב שמות סיפוריו של ברנר " הוא אמר לה " ו " הוא סיפר לעצמו " , והדמיון ניכר מלבד בשם הסיפור גם בצורתו , בטון , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן