״מכאן ומכאן״ לברנר – על בלימה

דמות התלוש כבר הופיעה ביצירותיו של ברנר , הוא הציג אותה ופיתח אותה בסיפוריו המוקדמים , שעלילתם מתרחשת בגולה . בסיפורים שונים שלו ממוקם התלוש במרחבים גאוגרפיים שונים – במזרח אירופה , בלונדון , בארץ ישראל ובדרך אליה . במהותה , אין התלישות של גיבוריו שונה בסיפורת הארץ ישראלית שלו , ההיבט האקזיסטנציאליסטי עדיין נותר המשמעותי והמרכזי , אלא שהמרחב האחר , הסיטואציות השונות שהוא מזמן והאפשרויות ל״הבראה״ הגלומות בו כביכול , משנות בקלסתרו איזה קו דק , והוא ניחן באופטימיות זהירה לעומת אחיו הברנריים התלושים מן הגלות . כל עוד תואר התלוש בגלות , ניתן היה להניח ש״כאן״ יירפא ותימצא לו הגאולה , אך לא כך הוא . ברנר מעביר את הגיבור לארץ ה״מובטחת״ ומציג את תלישותו גם כאן , ומערער בכך את ההשקפה שלפיה הפתרון לתלישות הוא בחיים בארץ ישראל . ביצירותיו הארץ ישראליות מציג ברנר עמדה מתריסה ולפיה ארץ ישראל היא כר נרחב לתלישות ואפילו גולה נוספת , אם כי בסיפורים אלה ישנן גם דמויות המציגות אפשרות חיובית של התערות . באמצעות ״אובד עצות״ , גיבור הרומן ״מכאן ומכאן״ , המייצג באופן הברור ביותר את התלוש הברנרי הארץ ישראלי ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן