סיכום – התלוש בסיפורי הגולה: לעולם ״בין התחומים״

בעיית התלישות של הצעיר היהודי בראשית המאה העשרים והניסיון למצוא לעצמו דרך חדשה השונה והסוטה ממסורת אבותיו , מתוארים , כאמור , כבר בסיפורת של ההשכלה . תחילה היה הניסיון לצאת אל ״מחוץ לתחום״ רוחני בלבד . מבחינה פיזית וגאוגרפית נשאר הגיבור יושב בתוך משפחתו או עיר הולדתו , וההעזה הייתה בעצם הרצון והמחשבה להתוודע ל״השכלה״ , להתוודע לספרות חילונית ומדעית . בהמשך , בעקבות משבר משפחתי שנוצר בשל אותו רצון , תואר הגיבור כ״מגורש משולחן אביו״ , וכמי שמרחיק אל העיר הגדולה בתשוקתו אחר חיים חדשים ועולם רוחני חדש תוך ניתוק מוחלט מעברו . חוויות אלה בהתפתחותן תוארו בלא מעט יצירות , בספרות ההשכלה , בעיקר בנוגע לתהליך ההתמשכלות , ובסיפורת דור התחייה בנוגע לחוויית הקרע של הצעיר ממשפחתו ונדודיו הגאוגרפיים בשאיפה לעיצוב זהות חדשה . 176 הנ״ל , שם : . 269 177 ליפסקר , צמרות של הזיה : . 129 178 גנסין , אצל : . 273 התלישות משתקפת בסיפורת התקופה בגוונים ובאופנים שונים . עם זאת , ניתן לזהות גרעין העובר בירושה מדמות לדמות ומתפתח הלאה , הן במסגרת יצירתו של כל סופר , והן מסופר לסופר , אם כי אין ירושה זו באה לידי ביטו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן