״בינותיים״ – להיות או לא להיות

בתחילה הייתה רוח אחרת מסביב ובשטח התחילו מהלכים כתמים והשחירו זמורות האילנות ובמרום עברה הרינה ופלגים השתובבו ברננה . אז התחילו רוקדים בלבבות נצנוצי אורה הוללים וזורמת חדוות חיים חצופה ושובבה . בימים ההם חרד בחדווה כמוסה גם לבו של נפתלי ברגר , אותו ברגר גופא , שהיה תוסס שמונת ירחים רצופים בחדר הצהוב של מרת חשקיס וראשו היה מוטל על כפו וברכיו שלובות אשה ברעותה , ושטפה אליו זרמת געגועים נוגים איתנים והתחילו מוצצים אותו חלומות צנועים נושים והוא כמה הרהורים יפים שבילדות תמה ומאוויים אמיצים שבאביב צוהל וחלם עיניים חמות המביטות לנשמה – ומדוע באמת שלא באהבה ? וחיים חלם חדשים וצעירים שיש בהם דווקא כדי סיפוקה של נפש . זו הפסקה הפותחת , שכבר נרמז בה על תהליך הירידה העתיד לבוא . הגיבור , נפתלי ברגר , גם לו נגיעה בספרות , כך לפחות חשב לעצמו עד שנתברר לו שאין לו שום כישרון לכך . הוא מתגורר בביתה של מרת חשקיס ומכין את שני ילדיה לקראת הלימודים בגימנסיה . הוא מחזר אחרי מינה , אך אינו מסוגל לנהוג לידה כמו גבר בוגר . ידידו הטוב , רטנר , מוכיח אותו ש״מינה היא נערה שנתבגרה – והוא בא לשחק אתה בתבשילי ילדים״...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן