״מסביב לנקודה״ – הכוזרי מול יצירות ברדיצ'בסקי

קו ההתחלה שבו נפתח הסיפור מסומן במעשה שביצעו גם תלושים אחרים , ואשר משמש מוקד וזרז בהתפתחות העלילתית – הגיבור נוטש את מקום מושבו ונוסע לעיר הגדולה . אם ב״בחורף״ קודמת לנסיעה מסכת ילדותו של הגיבור ונמסרות ומתפתחות בהדרגה הסיבות המביאות אותו לידי צעד זה , הרי שכאן , כבר מן ההתחלה מדווח על נסיעתו של אברמזון הגיבור לעיר , ונמסרת הסיבה המידית לכך – הוא נאלץ לעזוב את משרת ההוראה שלו , כי התגלה שהוא מלמד את תלמידיו רעיונות חתרניים כנגד אורח החיים של 88 ברינקר , עד הסמטה : . 67 89 ברנר , בחורף : . 58 90 הנ״ל , שם : שם . הוריהם , כנגד הבורגנות היהודית המתעשרת העוסקת ב״גזילת העני״ . בנסיעתו לעיר א . הוא מייעד עצמו להמשיך באין מפריע את עבודת הכתיבה שלו על הספרות העברית . הוא מוצא עבודה בבית עקד הספרים ושוקע בכתיבתו הספרותית , אך חווה אכזבות ומשברים במישורים שונים של חייו ושל יחסיו עם סביבתו . מלכתחילה הוא מתואר כמי שסובב מסביב ל״נקודה״ . ומהי אותה נקודה ? היא אינה ברורה דייה , וטיבה העמום מתברר אך מעט במהלך הסיפור . היא באה לידי ביטוי ביחסיו של אברמזון עם המין השני , עם אוריאל דוידובסקי חברו , עם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן