ובלבד שתהיה נקודת אחיזה – תלישות על פי י"ח ברנר

יצירתו הבלטריסטית של ברנר כוללת סיפורים קצרים , ארוכים , רומנים ומחזות , חלקם מתרחשים בגולה , חלקם מתרחשים בארץ ישראל , ואפילו ממוקמים בדרך מ״שם " ל " כאן״ . ברבות מיצירותיו מופיעה דמות של תלוש , גם כגיבור היצירה וגם בדמויות הפועלות לידו . עדה צמח אמנם סבורה שגיבוריו של ברנר אינם תלושים , זאת משום שהגיבור תמיד מחפש אחר מאמץ עשייה גדול שימלא את החלל , מה שהופך אותו , לדעתה , להיות ״שייך ולא תלוש , ואחוז ומחובר בכל שרשי נשמתו״ , אבל קביעה זו אינה עולה בקנה אחד עם האופן שבו מתוארים הגיבורים הברנריים . הגיבור הברנרי בוודאי אינו ״מחובר בכל שרשי נשמתו״ , נהפוך הוא , הוא ״תלוי על בלימה״ כאותה טיפה המתוארת בתמונת הסיום של ״מכאן ומכאן״ , וכפי שמתאר עצמו אברמזון ב״מסביב לנקודה״ – כמי שעמלו תמיד ״ייתלה על בלימה״ . הגיבור התלוש של ברנר מנסה להיתפס בנקודת אחיזה כלשהי . ההפרדה בין יצירותיו הארץ ישראליות לבין היצירות שעלילתן בגולה לכאורה מלאכותית , שכן על פניו נראה שהחלפת המרחב , הרקע והנסיבות אינה גורמת לשינוי , וברנר עצמו טען באמצעות ״אובד עצות״ ב״מכאן ומכאן״ , שגם בארץ ישראל ״אותו הגטו עם כל אטריב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן