״תלוש״ – החורג מתבנית התלוש

הסיפור המוכר ביותר כסיפור תלישות בתוך יצירתו של ברקוביץ ' הוא ״תלוש״ , שבעקבותיו הפך הכינוי למושג רווח המאפיין את הגיבור הספרותי בן הדור . על פי סיפור זה אפיין הלקין את סוג התלישות ה״חברתית מעמדית״ בשל העובדה שתלישותו של הגיבור נובעת משינוי מעמדו החברתי . דווקא בסיפור זה , אני סבורה , אין הבעיה המתוארת חריפה כמו בסיפוריו האחרים של ברקוביץ ' , כגון ״וידוי״ , ״בנכר״ , ״כלי זכוכית״ ואחרים , וגיבורו אינו מייצג מאפיין של התלישות בסיפורי ברקוביץ ' . עם זאת , גם בסיפור זה וגם בסיפורי התלישות האחרים של ברקוביץ ' מופיע מהלך עלילתי אופייני , שעליו הצביעה גוברין , של שיבה מאוחרת שדינה כישלון . ד״ר וויניק הוא בן למשפחה ענייה שעזב את מקום הולדתו ויצא לעיר הגדולה ללמוד 48 ברשדסקי , נשמה : . 81 49 הנ״ל , שם : . 76 50 הלקין , מבוא לסיפורת : . 375 - 354 51 גוברין , תלישות : . 58 רפואה . הוא שב כרופא לעיירה שגדל בה ומתרועע עם בני המעמד הגבוה . הוא אינו מרגיש עמם שווה ורצוי , אבל גם לא מרגיש נינוח בקרב בני משפחתו העניים . הלקין היה ער לעובדה שהתלישות בסיפור זה נראית כתלישות לכאורה , משום שהבעיה נעוצה במע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן