בבדידות מזהרת – הגיבורים בסיפוריו הקצרים של ברשדסקי

גם בסיפוריו הקצרים של ברשדסקי , כמו ״ליל נדודים״ , ״לא יצא לפועל״ , ״השתלשלות המסיבות״ ו״נשמה אינטליגנטית״ , מצויים התלושים באותו עולם נפש שבו שרוי אדאמוביץ׳ , אלא שמורחבת בהן איזו נקודה עלילתית אחרת , מעין חזרה על דמותו של אדאמוביץ׳ בפיצולה בין גיבורים שונים . הסיפור ״נשמה אינטליגנטית״ ממחיש היטב כיצד גם הרעיונות החדשים האוניברסליים , כמו סוציאליזם וקומוניזם למשל , מאומצים על ידי הצעיר היהודי רק משום שהוא חפץ להתהדר בליברליות ובהשקפות המאפיינות את הצעירים האירופיים . בינו לבינו הוא מודה שהוא סולד סלידה עמוקה מישיבה עם הפועלים , ועד כמה השתתפותו בהפגנות למענם ריקה ועקרה , ועד כמה הרצח האידאולוגי שביצע כדי להוכיח את הזדהותו עם קבוצת הפועלים המחתרתית שאליה הצטרף , נועד 45 ברדיצ׳בסקי , הזר : סז . 46 הנ״ל , שם : שם ( ההדגשה שלי ) . 47 סיפורים אלה נדפסו בתוך ״כתבים אחרונים״ , תר״ע . רק לנסות ולהוכיח לעצמו ולהם שהוא ראוי ושגם הוא מסוגל ל״מפעל הגון״ . הסיפור הוא למעשה מכתב וידוי לאהובה שנאלץ לנטוש מפני שהוא יושב עתה בבית האסורים ומרצה את עונשו לאחר שהתעקש להופיע בטקס הלוויה של הנרצח , למרות א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן