״עורבא פרח״ – האשליה של אדם אוניברסלי

לעומת ״מחניים״ , שבו מצוי הגיבור בבריחה מן התרבות היהודית והדגש מושם על שאלות של שיוך לאומי , הרי ב״עורבא פרח״ , שנכתב אף הוא בתר״ס , ניצבת בחזית שאלת הארוס של הצעיר היהודי , וגם של הצעירה היהודייה . זהו סיפור על אהבה נכזבת , על אהבתו של אלימלך לרחל , אשר שניהם בודדים בעיר הגדולה שאליה באו מתוך כמיהה ללימודי הפילוסופיה . מערכת היחסים שביניהם מתנהלת במחזורים של רודף ונרדף , תוך היפוכי תפקידים ביניהם . בסופו של דבר אלימלך מאבד עניין בה ואהבתו אליה חולפת , והכול נראה לו כעורבא פרח . הולצמן טוען שפרשה רומנטית ביוגרפית בחייו של ברדיצ׳בסקי הייתה אחד מן המקורות הראשיים שהזינו את עלילת ״עורבא פרח״ . מקור נוסף , דומני , אשר ייתכן שהצית את דמיונו של ברדיצ׳בסקי בנוגע לאהבה מוחמצת שסופה שיאבד טעמה , הוא ספרו של ליליינבלום ״חטאות נעורים״ אשר מתוארת בו פרשת אהבים עקרה , שסופה הוא בהבנה של הגיבור כי רגשותיו חלפו עברו . תחילה מתייסר צלפחד הנשוי בשל אהבתו האסורה והבלתי ממומשת , אך במרוצת הזמן הוא מבין כי נפשו ונפשה של אהובתו ממילא ״בעלי תכונות מנוגדות״ . אי לכך רגשותיו השתנו , שכן לדבריו ״בהשתנות התבונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן