״מחניים״ – תבניות ספרותיות המשלבות ״בין התחומים״

[ ... ] האיש כבר בברלין , הוא בולע את קאנט ואת ניטשה , הוא בקי בגיתה ושילר , אבל עדיין מרחפות לעיניו אותיות רש״י מסביב לאיזו סוגיא קשה בגמרא , הוא הולך אל האופרה והוא בקי בברהמס ורודפים אחריו צלילי החזנות של ״הימים הנוראים״ בבית הכנסת . זהו אדם שאינו מגיע למקומו כלל וכלל אלא נשאר לעולם ״בין התחומים״ . אין לחשוב שכאן אדם שברגלו האחת הוא עומד ביהדות ובשנייה באירופה ונוח לו . לא ! אין אף אחת משתי רגליו עומדת במקום איתן – לא במקום זה ולא במקום זה . הוא כולו רטט ורעדה . כך מתאר הלקין את מיכאל , גיבורו של ברדיצ׳בסקי בסיפור ״מחניים״ , בין היתר באמצעות הביטוי ״בין התחומים״ הנשען על לשונו של ברדיצ׳בסקי והשאוב ממקור תלמודי . הלקין מתאר באמצעותו את מצב הגיבור הצעיר של ברדיצ׳בסקי הנתון בקרע רוחני עמוק בין העולם היהודי ובין העולם הגויי אירופי , והוא אינו מוצא את מקומו אף באחד מהם . תיאור אחר לכך הוא חוויית ״הקרע שבלב״ . ביטוי זה , לפי הולצמן , עומד במרכז מסתו של ברדיצ׳בסקי ״על האחדות״ , שבה הוא טוען כי על הצעיר היהודי או לצאת אל ״מחוץ לתחום״ או להיות שלם עם עולם היהדות המסורתי , אם כי גם לו עצמו הי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן