מפנה המאה – יוצרים ויצירות

חייו של הצעיר היהודי באירופה במפנה המאה העשרים ובראשיתה , הן במזרח אירופה הן במערבה , התנהלו במציאות מורכבת שהעמידה אותו לפני הכרעות ובחירות גורליות , הנגזרות בין היתר מיהדותו ומן הדילמות הנלוות להתרחקותו מן המסורת , אם כי לא בכל סיפורי התלושים שהתרחשותם מתוארת בגולה מושם הדגש על הקונפליקט הדתי לאומי . בשנת תר״ס ( 1900 - 1899 ) נתפרסמו מספר סיפורים המתארים את קורותיו של הצעיר היהודי התלוש באירופה : הרומן ״באין מטרה״ לברשדסקי , ומספר סיפורים משל ברדיצ׳בסקי , ביניהם ״מעבר לזה ( זיכרונות עוזב ) ״ , ״לבדד ( רשימות בן ספר ) ״ , ״בלעדיה ( זיכרונות בודד ) ״ , וכן ״מחניים״ ו״עורבא פרח״ . העניין הגובר בדמות זו , בשנה זו שהיא סימבולית כמפנה מאה , בישר את הפיכתה של הדמות לתמה בולטת בסיפורת העברית בשנים הבאות . פרק זה יציג את היוצרים המרכזיים של סיפורי התלישות שהופיעו בסיפורת העברית בתקופה הנדונה ושעלילתם מתרחשת בגולה , ואת הקשרים הבין טקסטואליים שמקיימות חלק מן היצירות עם יצירות אחרות , בסמוי או בגלוי . תחילה יוצג התלוש הברדיצ׳בסקאי , הן בשל חשיבותו של ברדיצ׳בסקי כסופר , הן בשל נוכחותה של התלישו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן