פרק ב התלוש בסיפורי הגולה בראשית המאה העשרים – נקודות מבט ישנות וגם חדשות