״חטאות נעורים״ מאת מ"ל ליליינבלום

מכל היצירות הבדיוניות והלא בדיוניות של ספרות ההשכלה נראה שהיה זה ספרו של ליליינבלום שהשפיע יותר מכול על עיצוב דמותו של התלוש העתיד לבוא בסיפורת של ראשית המאה העשרים . שמה המלא של היצירה הוא ״חטאות נעורים או וידוי הגדול של אחד הסופרים העברים צלפחד בר חשים התוהה״ ( . ( 1876 שמו של הגיבור הוא פסבדונים של שם המחבר . כבר מן ההקדמה הוא מבהיר כי מטרתו היא להשלים את מלאכתו של ״אביעזר״ : הספר אביעזר לא הודיע לנו אלא קורות שנות הילדות והבחרות של העצם הנושא , אבל לא הראה לנו אחרית אותו העצם הנושא , גמר התפתחותו ובואו בעולם המעשה , שהמראות האלה יכולות הן , לדעתי , להביא איזו תועלת לאיזה בני הנעורים בארץ מולדתי . את החיסרון הזה חפץ אנוכי להשלים במאמרי זה , שאני כותב אותו להודיע קורותי משנות ילדותי עד גמר התפתחותי . 56 ״חטאות נעורים״ נכתב בשני חלקים , ואילו החלק השלישי שנקרא ״דרך תשובה״ אינו חלק אינטגרלי ממנו , הוא נכתב אחר כך , כפי שמסביר ליליינבלום בעצמו בפתח חלק ג . ראו ליליינבלום , דרך תשובה : . 145 57 צלפחד בר חשים התוהה = משה יהודה פרח חבצלת = משה ליב ליליינבלום ( ראו קלוזנר , היסטוריה של : . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן