ניצנים והתחלות – האוטוביוגרפיות המשכיליות כיצירות ״מבשרות״

התלוש של סיפורת ההשכלה , כפי שצוין , הנו דגם מוקדם שנחשב לפשוט יותר מן התלוש שלאחריו . טענה זו , אני סבורה , נכונה בעיקרה לגבי הסיפורת הבדיונית של ההשכלה , שבה , כפי שצוין , הדמות של התלוש לובשת כתונת משוגעים ומתאפיינת בצבעים שחור ולבן , רציונלי אל מול א רציונלי . לעומת זאת , בז׳אנר האוטוביוגרפי שהתפתח והיה שכיח בתקופה זו , המתאר את חייהם וקורותיהם של הכותבים , קיימות יצירות אשר בהן ניתן לראות רכיבים משמעותיים של הדמות המורכבת והמפותחת של התלוש אשר הופיעה אחרי כן בספרות התחייה . יצירות וידוייות אלה מציגות את מושאיהן , צעירים יהודים מתפקרים , על פגמיהם ועל חולשותיהם האנושיות ועל עומקם הפסיכולוגי . בכך הן נבדלות מן הסיפורים הבדיוניים שבהם הן התלוש המשכילי הן הדילמה שלו היו מוצגים במושגים בינריים של טוב או רע . האוטוביוגרפיות הללו המספרות את קורותיהם של משכילים הן 29 בהרחבה ראו הנ״ל , שם : בפרק ״בודדים במועדם – הרהורים על חילופי הדורות בספרות העברית בראשית המאה העשרים״ : . 429 - 151 30 ראו מגד , אימת המשכיל . 31 סיפורת ההשכלה , טוען ברתנא , הייתה סיפורת של ״אינטריגה״ ( שמקורה ברומנסה ) , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן