בחינה תמטית – אופייה וטיבה של חוויית העקירה

החוויה המרכזית שבה קשורה התלישות בראשית המאה העשרים , טוען הלקין , היא חוויית העקירה . הוא מתאר ״אדם מישראל שנעקר מקרקעו , מן החיים החברתיים עממיים שחיו הדורות הקודמים לו במשך מאות בשנים , אלא שיחד עם תהפוכות הזמן הוא נקלע למקום זר לו בה במידה שגם הוא זר למקום זה״ . הדבר המשמעותי לדעתו בסיפורים אלה המציגים את בעיית התלישות , הוא עצם נשיאתו של ״אחד מן העם״ את בשורת העקירה הכללית כמעין סימן לדורות . הוא מתאר שלוש אפשרויות של עקירה ומתוך כך מעמיד שלושה מודלים של תלישות : על פי הסיפור ״מחניים״ לברדיצ׳בסקי , על פי הסיפור ״תלוש״ לברקוביץ ' , ועל פי הנובלות של גנסין . התלישות כפי שתוארה בסיפורי ברדיצ׳בסקי , כונתה על ידי הלקין תלישות ״בין התחומים״ . ביטוי זה נשען על לשונו של ברדיצ׳בסקי ומתאר את מצבו של הצעיר הנתון בקרע רוחני עמוק בין העולם היהודי ובין העולם הגויי אירופי , והוא אינו מוצא את מקומו אף באחד מהם ונותר אבוד . תלישות נוספת , שכינה הלקין ״חברתית מעמדית״ , הוא מאפיין על פי הסיפור ״תלוש״ , בשל העובדה שתלישותו של הגיבור נובעת משינוי מעמדו החברתי כלכלי , מה שגורם לו לקונפליקט בין רגשותיו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן