תיוגה של הדמות וכינויה בשם ״תלוש״

בתחילה כינו הסופרים את הדמות בשמות שונים , כפי שמבהירה נורית גוברין , כגון ״אקסטרן״ , ״אינטליגנט״ , ״הצעיר הבודד״ , ״בן דור עובר״ , ״לא גיבור״ , ובהשפעת הספרות הרוסית גם ״איש המרתף״ ו״האדם המיותר״ , ואילו השם " תלוש " , היא טוענת , דבק בה 4 שקד , הסיפורת העברית א : . 30 - 27 5 בר יוסף , מבוא לספרות הדקדנס : ; 43 - 38 רומנטיזם ודקדנס : : 186 וראו בהרחבה גם את ספרה , מגעים של דקדנס . 6 בר יוסף , מבוא לספרות הדקדנס : . 65 - 64 אחרי כן בהשראת הסיפור ״תלוש״ של ברקוביץ ' , שראה אור ב 1904 ב״השלוח״ . אמנם הכינוי מיוחס לברקוביץ ' , אך יש לציין ש״תלוש״ כתיאור למצב רעוע ומשברי ואולי אף חסר תקנה כבר הופיע ב״בעיר ההרגה״ לביאליק , אך בהקשר קולקטיבי לאומי , ולא בשימוש השם במרכז את האינדיווידום ואת לבטיו , כפי שהדבר מתבטא בדמותו של התלוש . עם זאת , ברבים מן הסיפורים ההיבט הלאומי ממילא צף ועולה . כמו כן , כבר בסיפור ״מסביב לנקודה״ , שפורסם אף הוא ב 1904 ב״השלוח״ , מעיד על עצמו גיבור הסיפור אברמזון כי הוא תלוש , וכי בדידותו היא בדידות של תלוש . סיפורו של ברקוביץ ' ראה אור לפני סיפורו של ברנר , אלא שש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן