הרקע ההיסטורי להולדת הדמות

קורותיה ותלישותה של דמות התלוש כפי שהופיעה בספרות היו למעשה תולדה ושיקוף של מציאות החיים המורכבת של היהודים בגולה , ועל כך כבר הצביעו חוקרים שונים . שמעון הלקין סבור שבאמצעות דמות זו הוצגה ״בעיית השעה״ של הצעיר היהודי כפי שראה אותה כל אחד מן היוצרים , והופעתה הייתה כרוכה בנסיבות ההיסטוריות , החברתיות והספרותיות של זמנה ומקומה , והיא הלכה והתעצבה עם השינויים החברתיים היסטוריים באירופה ועם המציאות המשתנה של חיי הצעירים היהודים במדינות השונות . גרשון שקד , שטען כי ״תולדותיו של העם היהודי עשויות לפרש כמה סוגיות בהתפתחות הספרות העברית״ , מצביע על מספר תהליכים שהשפיעו על חיי היהודים בתקופה זו והם משמעותיים להבנת תופעת התלישות והשתקפותה בספרות : הפרעות , ובעקבותיהן התפוררות העיירה , הזעזוע ותחושת המרד שחווה בעקבות זאת הדור הצעיר , מה שהביא , 2 כך למשל אדאמוביץ׳ , גיבור הרומן ״באין מטרה״ מאת ישעיהו ברשדסקי ( , ( 1899 או אפרים מרגלית גיבור הנובלה ״אצל״ מאת גנסין , אשר נשים רבות חושקות בהם , אך הם אינם יכולים להתמסר לרעיון האהבה , או לאישה אחת , כל אחד מהם מסיבות שונות . דמות זו של תלוש אינה שכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן