פרק א דמות התלוש וראשית הופעתה בספרות העברית החדשה – מבוא