תוכן העניינים

תודות 9 פתח דבר 11 שער ראשון בראשית הדרך : כיוונים וגיוונים פרק א : דמות התלוש וראשית הופעתה בספרות העברית החדשה – מבוא 21 מיהו התלוש – קווים ומאפיינים לדמותו : 21 הרקע ההיסטורי להולדת הדמות ; 22 תיוגה של הדמות וכינויה בשם " תלוש " ; 23 נוכחותה של הדמות במרחב הספרותי והתקבלותה ; 25 מיון של סוגי התלישות והופעותיה – מגמות בביקורת : 27 בחינה אסתטית – הרוחק האמנותי ; 28 בחינה תמטית – אופייה וטיבה של חוויית העקירה ; 29 בחינה סינתטית – אסתטיקה ותמטיקה ; 30 ניצנים והתחלות – האוטוביוגרפיות המשכיליות כיצירות " מבשרות " : 31 " ספר חיי שלמה מימון כתוב בידי עצמו " מאת שלמה מימון ; 34 " וידויו של איש משכיל – אביעזר " מאת מ " א גינצבורג ; 37 " חטאות נעורים " מאת מ " ל ליליינבלום ; 39 סיכום – ראשית הופעתה של דמות התלוש בספרות העברית החדשה 41 פרק ב : התלוש בסיפורי הגולה בראשית המאה העשרים – נקודות מבט ישנות וגם חדשות 44 מפנה המאה – יוצרים ויצירות ; 44 בתהליכי התנתקות – התלוש ביצירת מ " י ברדיצ ' בסקי : 45 " מחניים " – תבניות ספרותיות המשלבות " בין התחומים " ; 45 " עורבא פרח " – האשליה של אדם אוניברסלי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן