לפניך דרכיים מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים

מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים הדי שייט בנימין הרשב | תולדות הצורות של השירה העברית מן התנ " ך עד המודרניזם אבידב ליפסקר , אבי שגיא - עורכים | 24 קריאות בכתבי אהרן אפלפלד עידית עינת - נוב | הרשויות האישיות - עיון ספרותי בשירי הסוגה וביחסם אל שירי קודש אחרים לילך נתנאל | כתב ידו של דוד פוגל - מחשבת הכתיבה ורד קרתי שם - טוב | מקצבים משתנים - לקראת תאוריה של פרוזודיה בהקשר תרבותי רומן כצמן | " נבואה קטנה " - כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש " י עגנון יגאל שוורץ | האשכנזים - המרכז נגד המזרח איתמר דרורי | גאולה תימנית ועבריות חדשה - על הרומן יעיש לחיים הזז ראובן צור | אבדן אוריינטציה ריגושית - הגרוטסקי ותופעות קרובות בשירה ובאמנויות הדי שייט לפניך דרכיים מתלישות בגולה לתלישות ילידית בספרות העברית במאה העשרים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן