לוח כרונולוגי

אירועי מפתח בדקר הקולוניאלית בין העשור של 1850 ובין העשור של * 1930 ] : 1812 - 1790 בני הלבו של קיור משיגים עצמאות מאימפריית הוולוף תחת מנהיגותו של דיאל דיופ . : 1865 - 1854 הגנרל פדהרב משרת בתור מושל סנגל ; הוא מקים את " הרובאים הסנגלים" ויחד עם הגנרל גלי ֵ ני משלים את כיבוש קיור ופנים סנגל . [ : 1857 הכיבוש הרשמי של חצי האי קפ ור בידי לאופולד פרוטה , המפקד העליון של האי גורה . דקר ) נ ' דקרו ( מורכבת מאחד – עשר כפרים של בני הלבו ובהם כמה מאות תושבים . : 1862 אמיל פינה – לפרד , ראש חיל ההנדסה המקומי , מסרטט תכנית אב לדקר . : 1863 מתן השמות לרחובות במרכז דקר על – ידי פינה - לפרד באישור המועצה המנהלית של העיר . : 1869 - 1865 פינה – לפרד יורש את פדהרב בתפקיד מושל סנגל . : 1875 מניינה של כלל אוכלוסיית דקר עומד על אלף וחמש מאות תושבים . : 1885 חניכת מסילת הרכבת דקר - סן – לואי ; בדקר חיים ששת אלפים תושבים בסך הכול . : 1887 דקר מקבלת מעמד של אחת מ " ארבע הקהילות של סנגל " לצד סן – לואי וגורה ) 1872 ( ורופיסק ) . ) 1880 : 1891 בדקר כשמונת אלפים ושבע מאות תושבים ) בגורה כאלפיים תושבים ( . : 1...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן