תמונה :53 אחד משלושת בתי הנשיא הראשון של סנגל לאופולד סֵ נגוֹר בסנגל. וילה זו נבנתה בשנת 1981 בשכונת פן בדקר )רישומים של המחברת(