המושבות כמעבדות ניסויים

לגישה הליברלית , לכאורה , של צרפת למושבותיה במסגרת דוקטרינת האסוציאציה נוספה גם הראייה במושבות מעבדות לניסויים קולוניאליים . אין מדובר רק בניסויים סגנוניים דקורטיביים שנועדו להשקיט את המושבות ולהגדיל את יצרניותן , אלא גם באמצעי להחיות מחדש את האורבניזם בצרפת המטרופוליטנית . תפיסה זו הייתה נושא לדיון מתמיד הן בימין והן בשמאל הקשת הפוליטית , בעיקר בעשור השני ובעשור 40 גיוס ילידים לתערוכות שונות , קאו " ם . השלישי של המאה העשרים . במסגרת תפיסה זו הוכרזו המושבות בתור " שדות ניסויים" ) champs d ’ experience ( למציאת פתרונות לכמה מן הבעיות הפוליטיות , החברתיות והאסתטיות של צרפת עצמה . העיור והעיצוב העירוני נתפסו בתור כלים לריפוי התחלואים שתקפו אז את הערים המרכזיות של צרפת , בייחוד את פריז , דוגמת צפיפות האוכלוסין , הקיטוב המעמדי , הזיהום התעשייתי , התברואה הירודה , הזנות ובעיות חברתיות אחרות . על ה " תרופות" היה להיבדק תחילה מעבר לים , לפני השימוש בהן מבית . " השתמש בסודן כדי לארגן מחדש את העיר בצרפת עצמה , " הכריז , למשל , ר וֹבּ ר דלווניט ) , ) Delavignette מנהל בית הספר הקולוניאלי ) cole Co...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן