תמונה :51 אחד משני מגדלי הפעמונים הנאו־סודניים של הקתדרלה של דקר )תצלום של המחברת(