תמונה :46 ביתן הפדרציה של אפריקה המערבית הצרפתית בתערוכה הקולוניאלית של 1931 בפריז (רישום של המחברת על סמך תצלום שהוצג במוזאון ההיסטורי של גורֶ ה שבסנגל)